Ensam är stark…

…men tillsammans är man starkare! Vi talar ofta om vikten att ha ett powerteam (och går även in mer djupgående på det i vår bok), det vill säga personer i din närhet som kan stötta och hjälpa dig framåt i karriären. Det kan vara en chef, din partner, ditt nätverk och – inte att förglömma! – en mentor. Här kan du läsa mer om just det sistnämnda och ta del av våra bästa tips på ämnet :)